Nr 72/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej na Wydziale Lekarskim

 
Decyzja Nr 72/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2017 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej na Wydziale Lekarskim
 
 
Na podstawie § 12 ust. 2-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia
2017 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017, poz. 1696)
oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję wydziałową komisję doktorancką na Wydziale Lekarskim, która opiniuje wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2017/2018, w składzie:
   1)   Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski,
   2)   Członkowie:
         a) dr hab. n. med. Leszek Gromadziński,
         b) dr hab. n. med. Joanna Haraźna,
         c) lek. Łukasz Jaśkiewicz.
 
 § 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2017
Data publikacji:
30.10.2017 12:25
Data aktualizacji:
30.10.2017 12:25
Liczba wyświetleń:
701
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec72.docx17.91 KB