konkurs na stypendium w ramach projektu OPUS

Strona została usunięta dnia: 20 październik, 2017 - 13:31

Oferta pracy
Nazwa jednostki: Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
Nazwa stanowiska: student stypendysta
Wymagania:
  • student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia (lub co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich) lub student studiów doktoranckich kierunków inżynieria środowiska, ochrona środowiska, biotechnologia lub kierunków pokrewnych
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, pożądana znajomość technik biologii molekularnej
  • umiejętność pracy zespołowej
  • teoretyczna wiedza z zakresu oczyszczania ścieków i procesów przeróbki osadów ściekowych
  • znajomość użytkowych programów komputerowych (pakiet Office),
  • umiejętność biegłego posługiwania się bazami danych literaturowych.
  • Oczekiwana samodzielność, umiejętność pracy w zespole, a także zaangażowanie i konieczna dyspozycyjność w pracy badawczej oraz umiejętności organizacyjne. Możliwość ustalenia elastycznego czasu pracy.
 
Opis zadań:
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska ogłasza konkurs na stypendium w ramach projektu OPUS pt. „Tlenowy osad granulowany efektywną technologią oczyszczania ścieków oraz źródłem bioproduktów” (Aerobic granular sludge as an effective wastewater treatment technology and
a source of bioproducts)
Kierownik projektu: dr. hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska
 
Technologia granul tlenowych jest atrakcyjną alternatywą dla systemów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego lub złóż biologicznych. Biomasę granulowaną wyróżniają bardzo dobre właściwości sedymentacyjne, długi wiek osadu oraz możliwość symultanicznego usuwania biogenów
w strukturze granuli. Pomimo zalet technologii, brakuje danych o efektywności i kinetyce usuwania zanieczyszczeń w granulach tlenowych oraz możliwości wykorzystania osadów nadmiernych powstających w systemach oczyszczania ścieków w skali technicznej jako źródła bioproduktów
i energii.
Celem projektu jest określenie struktury mikrobiologicznej i efektywności usuwania zanieczyszczeń
w oczyszczalni ścieków komunalnych z granulami tlenowymi w skali technicznej, określenie efektywności odzysku polisacharydów i fosforu z osadu nadmiernego oraz wyznaczenie parametrów stabilizacji tlenowej i beztlenowej nadmiernego osadu granulowanego.
Uzyskane rezultaty przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat struktury gatunkowej mikroorganizmów i właściwości fizyko-chemicznych osadu granulowanego, co jest niezbędne do modelowania granulacji tlenowej oraz projektowania układów technologicznych oczyszczania ścieków oraz przeróbki tlenowego osadu granulowanego. Badania korespondują z problemem udoskonalania technologii usuwania zanieczyszczeń ze ścieków i wpisują się w strategie recyklingu organicznego,
w tym odzysku bioproduktów z substancji odpadowych, stanowiące podstawę biogospodarki.
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 listopada 2017
Forma składania ofert: poczta elektroniczna, poczta
Warunki zatrudnienia:
stypendium, wynagrodzenie 1392 zł/miesiąc, przewidywany czas trwania stypendium 25 miesięcy.
 
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Podanie/list motywacyjny
2. Życiorys (z listą publikacji, stypendiów, nagród oraz staży i konferencji w których brał udział
    Kandydat)
3. Odpis kopii dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów
    I stopnia lub dyplomu ukończenia studiów magisterskich)
4. Wskazane podanie danych kontaktowych do osób mogących udzielić referencji lub referencje.
 
Adres przesyłania zgłoszeń: agnieszka.cydzik@uwm.edu.pl, Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, Słoneczna 45G, 10-709 Olsztyn, telefon kontaktowy: 89 523 4194.
 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
Wytworzył:
Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska,
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.10.2017
Data publikacji:
20.10.2017 13:31
Data aktualizacji:
20.10.2017 13:31
Liczba wyświetleń:
1222
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument