Nr 89/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05. 03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”

 
Zarządzenie Nr 89/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 października 2017 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05. 03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program
    rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”
, stanowiącym załącznik do Zarządzenia
    Nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30.05.2016 r. z późn.
    zm., w związku ze zmianami organizacyjnymi nazwę „Wydział Nauk Medycznych” zastępuje się
    nazwami „Wydział Lekarski” i „Wydział Nauk o Zdrowiu”.
 
2.  Załącznik nr 1 i Załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
    nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM
    w Olsztynie”
otrzymują brzmienie określone w załączeniu do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.10.2017
Data publikacji:
19.10.2017 13:50
Data aktualizacji:
19.10.2017 13:50
Liczba wyświetleń:
1387
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz89.docx17.76 KB
Zal1Zarz89.doc499.5 KB
Zal1aZarz89.doc510.5 KB