Nr 88/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 
ZARZĄDZENIE Nr 88/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 października 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, z dniem 1 listopada 2017 roku, Katedra
    Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej zmienia nazwę na Katedrę Ekonomii Środowiska,
    Nieruchomości i Agrobiznesu.
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 października 2017 roku w Katedrze Ekonomiki Przestrzennej
    i Środowiskowej stają się pracownikami Katedry Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Nauk
    Ekonomicznych oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.10.2017
Data publikacji:
18.10.2017 10:19
Data aktualizacji:
18.10.2017 10:19
Liczba wyświetleń:
1299
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz88.doc57 KB