Nr 87/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 
ZARZĄDZENIE Nr 87/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 października 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, z dniem 1 listopada 2017 roku, Katedra
     Prawa Karnego Materialnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Prawa Wykroczeń zmienia nazwę
     na Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń.
2.     Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 października 2017 roku w Katedrze Prawa Karnego
     Materialnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Prawa Wykroczeń stają się pracownikami Katedry
     Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń.
 
§ 2
1.     Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Prawa
     i Administracji oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
2.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.10.2017
Data publikacji:
18.10.2017 10:14
Data aktualizacji:
18.10.2017 10:14
Liczba wyświetleń:
1252
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz87.doc57 KB