Nr 84/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 
ZARZĄDZENIE Nr 84/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 września 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Na wniosek Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem
   1 października 2017 r. znosi się jednostkę organizacyjną funkcjonującą pod nazwą Katedra
   Planowania i Inżynierii Przestrzennej.
2. Pracownicy zatrudnieni na dzień 30 września 2017 roku w Katedrze Planowania i Inżynierii
   Przestrzennej stają się pracownikami:
      1)  Katedry Zasobów Nieruchomości,
      2)  Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego,
zgodnie z wnioskiem Dziekana w sprawie II etapu reorganizacji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.  
 
§ 2
1. Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Geodezji, Inżynierii
   Przestrzennej i Budownictwa oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.09.2017
Data publikacji:
17.10.2017 12:34
Data aktualizacji:
17.10.2017 12:34
Liczba wyświetleń:
1353
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz84.doc57 KB