Nr 83/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 
Zarządzenie Nr 83/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 września 2017 roku
 
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w związku z § 16 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.
 
2.  Z dniem 30 września 2017 roku traci moc Zarządzenie Nr 60/2015 Rektora Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania
    wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
    projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie ze zm., z zastrzeżeniem ust. 3.
 
3.   Do przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na podstawie
    wniosków złożonych za rok akademicki 2016/2017 stosuje się Zarządzenie Nr 60/2015 Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu
    ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
    projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie ze zm.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.09.2017
Data publikacji:
03.10.2017 11:31
Data aktualizacji:
03.10.2017 11:33
Liczba wyświetleń:
1601
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz83.docx13.87 KB
ZalZarz83.docx42.41 KB