Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 82/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 września 2017 roku
 
 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 1842 ze zm.) oraz w związku z § 12-15 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1696), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.
2.  Z dniem 30 września 2017 roku traci moc Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku
    w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie
    Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ze zm.
, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Do przyznawania stypendiów doktoranckich na podstawie wniosków złożonych za rok akademicki
    2016/2017 stosuje się szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie określone w Zarządzeniu Nr 59/2015 Rektora
    UWM w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku ze zm.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.09.2017
Data publikacji:
03.10.2017 11:22
Data aktualizacji:
03.10.2017 11:24
Liczba wyświetleń:
1891
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz82.docx14.24 KB
ZalZarz82.docx43.58 KB