Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 81/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 września 2017 roku
 
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.
 
2.  Z dniem 30 września 2017 roku traci moc Zarządzenie Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania
    wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów
    doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm., z zastrzeżeniem ust. 3.
 
3.   Do przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów na podstawie wniosków złożonych
    za rok akademicki 2016/2017 stosuje się zasady określone w Zarządzeniu Nr 61/2015 Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu
    ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom
    studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.09.2017
Data publikacji:
03.10.2017 10:29
Data aktualizacji:
19.01.2018 15:17
Liczba wyświetleń:
1566
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz81.docx13.58 KB
ZalZarz81.docx58.34 KB