Nr 78/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyporządkowania studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: medycyna do Wydziału Lekarskiego

 

 
Zarządzenie Nr 78/2017  
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2017 roku
 
w sprawie przyporządkowania studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych,
w dyscyplinie naukowej: medycyna do Wydziału Lekarskiego
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z Uchwałą Nr 159 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na nowo utworzonym Wydziale Lekarskim, zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie do Wydziału Lekarskiego przyporządkowuje się studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: medycyna.
 
 
§ 2
Uczestnicy studiów, o których mowa w § 1, z dniem 1 września 2017 roku stają się doktorantami Wydziału Lekarskiego i kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2017
Data publikacji:
03.10.2017 09:57
Data aktualizacji:
03.10.2017 09:58
Liczba wyświetleń:
1036
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz78.docx14.98 KB