Nr 63/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich

 
Decyzja Nr 63/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 września 2017 roku
 
w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 
 
Na podstawie § 12 ust. 2-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016, poz. 558) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję wydziałowe komisje doktoranckie, które opiniują wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
w roku akademickim 2017/2018, w składzie:
 
1.  Wydział Bioinżynierii Zwierząt:
       1)   Przewodniczący -  prof. dr hab. Andrzej Gugołek,
       2)   Członkowie:
           a)  dr hab. Zofia Antoszkiewicz,
           b)  dr hab. Wojciech Kozera,
           c)  mgr inż. Karolina Wasilewska.
 
2.  Wydział Biologii i Biotechnologii:
       1)   Przewodniczący –  dr hab. wet. Jacek J. Nowakowski, prof. UWM,
       2)   Członkowie:
           a)  dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM,
           b)  prof. dr hab. Lesław Lahuta,
           c)  mgr Aleksandra Kurzyńska.
 
3.  Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:
       1)   Przewodniczący – dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM,
       2)   Członkowie:
           a)  dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM,
           b)  dr hab. inż. Adam Senetra,
           c)  mgr inż. Grzegorz Gabara.
 
4.  Wydział Humanistyczny:
       1)   Przewodniczący – dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM,
       2)   Członkowie:
           a)  dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM,
           b)  dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM,
           c)  mgr Elżbieta Klimus.
 
5.  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:
       1)   Przewodniczący – prof. dr hab. Barbara Adomas,
       2)   Członkowie:
           a)  dr hab. Sławomir Szymczyk, prof. UWM,
           b)  dr hab. Dariusz Załuski,
           c)  mgr inż. Natalia Plona.
 
6.  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
       1)   Przewodniczący – dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM,
       2)   Członkowie:
           a)  prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz,
           b)  dr hab. Zenon Pidsudko,
           c)  lek. wet. Blanka Bukowska.
 
7.  Wydział Nauk Ekonomicznych:
       1)   Przewodniczący – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska,
       2)   Członkowie:
           a)  dr hab. Zbigniew Brodziński,
           b)  dr hab. Wiesława Lizińska,
           c)  mgr Emil Walendzik.
 
8.  Wydział Nauk Społecznych:
       1)   Przewodniczący – dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,
       2)   Członkowie:
           a)  dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM,
           b)  dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM,
           c)  mgr Magdalena Jaworek.
 
9.  Wydział Nauk Technicznych:
       1)   Przewodniczący – dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM,
       2)   Członkowie:
           a)  prof. dr hab. inż. Marek Markowski,
           b)  dr hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM,
           c)  mgr inż. Magdalena Lemecha.
 
10.  Wydział Nauki o Żywności:
       1)   Przewodniczący - prof. dr hab. Piotr Minkiewicz,
       2)   Członkowie:
           a)  dr hab. inż. Krzysztof Bryl, prof. UWM,
           b)  prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica,
           c)  mgr inż. Anna Danielewicz.
 
11.  Wydział Nauk o Środowisku:
       1)   Przewodniczący – dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat, prof. UWM,
       2)   Członkowie:
            a)  dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, prof. UWM,
            b)  prof. dr hab. inż. Roman Kujawa,
            c)  mgr inż. Mateusz Sikora.
 
12.  Wydział Prawa i Administracji:
       1)   Przewodniczący – Prof. dr hab. Dariusz Szpoper,
       2)   Członkowie:
            a)  dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM,
            b)  dr hab. Justyna Karaźniewicz,
            c)  mgr Michał Gornowicz.
    
13.  Wydział Teologii:
       1)   Przewodniczący – ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM,
       2)   Członkowie:
           a)  dr hab. Katarzyna Parzych-Blankiewicz, prof. UWM,
           b)  dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM,
           c)  mgr Janusz Ruciński.
 
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.09.2017
Data publikacji:
03.10.2017 09:13
Data aktualizacji:
03.10.2017 09:13
Liczba wyświetleń:
320
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec63.docx20.94 KB