Nr 62/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany terminów składania wniosków o przyznanie stypendiów i wypłaty świadczeń w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Lekarskim

 
Decyzja Nr 62/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 września 2017 roku
 
w sprawie zmiany terminów składania wniosków o przyznanie stypendiów i wypłaty świadczeń
w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Lekarskim
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z  Zarządzeniem Nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
26 maja 2017 roku w sprawie podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu, Uchwałą
Nr 159 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na nowo utworzonym Wydziale Lekarskim, oraz z Zarządzeniem Nr 78/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyporządkowania studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: medycyna do Wydziału Lekarskiego, stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1
1.  W roku akademickim 2017/2018 doktoranci Wydziału Lekarskiego ubiegający się o przyznanie
    stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej,
    stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego
    dla osób niepełnosprawnych i zapomogi składają wnioski w terminie do 31 października 2017 roku.
2.  Wypłata świadczeń o których mowa ust. 1, nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.09.2017
Data publikacji:
03.10.2017 08:58
Data aktualizacji:
03.10.2017 08:58
Liczba wyświetleń:
301
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec62.docx14.26 KB