Nr 61/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 
Decyzja Nr 61/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 września 2017 roku
 
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 18 ust. 3 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowi się co następuje:
 
§ 1 
1.  Powołuje się Komisję w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu
    nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w następującym składzie:
          1)     dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący,
          2)     mgr Grażyna Buczyńska – Zastępca Kwestora,
          3)     mgr inż. Dariusz Raubo,
          4)     mgr inż. Anna Anulewicz,
          5)     mgr inż. Tomasz Trypuz,
          6)     mgr Adrian Horodecki – Radca Prawny.
 
2.  Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu
    nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości (zgodnie z Załącznikiem)
 
3.  Komisja obraduje w obecności Radcy Prawnego.
 
4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Dział Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.09.2017
Data publikacji:
03.10.2017 08:52
Data aktualizacji:
03.10.2017 08:52
Liczba wyświetleń:
251
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec61.docx56.21 KB
ZalDec61.docx54.73 KB