Nr 76/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Zarządzenie Nr 76/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2017 roku
 
w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 99 Nr 47, poz.480), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powołuje się Komisję Bioetyczną, której
    zasady funkcjonowania określa Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie
    Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
, stanowiący załącznik do Zarządzenia.
2.   Skład osobowy Komisji Bioetycznej określi Rektor w drodze decyzji.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 39/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 czerwca 2009 r. w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zarządzenie nr 59/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
Prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2017
Data publikacji:
11.09.2017 14:21
Data aktualizacji:
11.09.2017 14:21
Liczba wyświetleń:
1500
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz76.doc143 KB
Zarz76.doc148.5 KB