Nr 60/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-2018

 
Decyzja Nr 60/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2017 roku
 
w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
na kadencję 2015-2018
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 2 ust. 1 i 2 Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2017 w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Bioetyczną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-2018
w następującym składzie:
   1)     prof. dr hab. n. med. Elżbieta BANDURSKA-STANKIEWICZ,
   2)     prof. dr hab. n. med. Marcin JÓŹWIK,
   3)     prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. KOWALSKI,
   4)     dr hab. n. med. Piotr B. JURKOWSKI, prof. UWM,
   5)     dr hab. n. med. Jarosław ANDRYCHOWSKI,
   6)     dr n. med. Wiesław PESTA,
   7)     dr n. med. Piotr MALINOWSKI,
   8)     dr n. med. Monika RUCIŃSKA,
   9)     dr n. med. Tadeusz ŻECHOWICZ,
 10)      mgr piel. Małgorzata WOJTKOWSKA,
 11)     mec. Artur RUS,
 12)      ks. mgr Andrzej ZIELIŃSKI.
 
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 42/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
8 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2018 oraz Decyzja Nr 30/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie składu Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na kadencję 2015-2018.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2017
Data publikacji:
11.09.2017 12:47
Data aktualizacji:
11.09.2017 12:48
Liczba wyświetleń:
937
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec60.docx17.09 KB