Nr 57/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w procedurze naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych

 
Decyzja Nr 57/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2017 roku
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w procedurze naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie naukowej medycyna na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Lekarskim
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1842, ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie naukowej medycyna w składzie:
   1)   prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski – przewodniczący,
   2)   dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM – członek,
   3)   prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz – członek,
   4)  dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM – członek.
 
§ 2
1. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego
   dla kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych
   w dyscyplinie naukowej medycyna na rok akademicki 2017/2018.
2. Z postępowania egzaminacyjnego każdego kandydata Komisja sporządza protokół.
3. Komisja Egzaminacyjna Wydziału Lekarskiego przejmuje kompetencje Komisji Egzaminacyjnej
   Wydziału Nauk Medycznych w zakresie przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie naukowej medycyna.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
                                                                                     Rektor
 
                                                                                   Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI      

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2017
Data publikacji:
11.09.2017 11:43
Data aktualizacji:
11.09.2017 11:43
Liczba wyświetleń:
268
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec57.docx15.83 KB