Nr 56/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie naukowej medycyna na rok akad. 2017/2018 na Wydziale Lekarskim

 
Decyzja Nr 56/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2017 roku
 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie naukowej medycyna
na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Lekarskim
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1842, ze zm.) oraz § 90 ust. 3 Statutu Uniwersytetu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:
    1)  prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski – przewodniczący,
    2)  dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM – członek,
    3)  dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM – członek,
    4)  mgr Aneta Kempa – sekretarz.
 
§ 2
1. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich,
    na rok akademicki 2017/2018, w tym podpisywanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydatów
    na studia.
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego przejmuje kompetencje Wydziałowej Komisji
    Wydziału Nauk Medycznych w zakresie rekrutacji w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie
    naukowej medycyna.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
                                                                                       Rektor
 
                                                                                   prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2017
Data publikacji:
11.09.2017 11:26
Data aktualizacji:
11.09.2017 11:26
Liczba wyświetleń:
277
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec56.docx16.13 KB