Nr 55/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 
Decyzja Nr 55/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2017 roku
 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk
o Zdrowiu
 
Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 90 ust. 3 Statutu Uniwersytetu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.), stanowi się
co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na Wydziale Nauk o Zdrowiu w składzie:
    1)  dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM   - Przewodnicząca
    2)  mgr Maria Kwiatkowska                                  ­­- Członek
    3)  mgr Katarzyna Pątkowska                               - Sekretarz
 
§ 2
1.  Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych
    i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w tym podpisywanie
    decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydatów na studia.
2.  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu przejmuje kompetencje Wydziałowej
    Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Medycznych w zakresie rekrutacji na kierunki: dietetyka,
    pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                  Rektor
  
                                                           prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2017
Data publikacji:
11.09.2017 10:50
Data aktualizacji:
11.09.2017 10:50
Liczba wyświetleń:
1101
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec55.doc32 KB