Nr 54/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Lekarskim

 
Decyzja Nr 54/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2017 roku
 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Lekarskim
 
Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 90 ust. 3 Statutu Uniwersytetu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(z późn. zm.), stanowi się co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na Wydziale Lekarskim w składzie:
   1)  dr n. med. Rakesh Jalali                 - Przewodniczący
   2)  mgr Urszula Mazur                        ­­- Członek
   3)  mgr inż. Joanna Maciejewska          - Sekretarz
 
§ 2
1. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na I rok studiów na rok akademicki
   2017/2018 na Wydziale Lekarskim, w tym podpisywanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu
   kandydatów na studia.
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego przejmuje kompetencje Wydziałowej Komisji
   Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Medycznych w zakresie rekrutacji na kierunek lekarski.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                 
  
                                                                              Rektor
 
                                                                             prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2017
Data publikacji:
11.09.2017 10:42
Data aktualizacji:
11.09.2017 10:42
Liczba wyświetleń:
940
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec54.doc31.5 KB