Nr 53/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 52/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza

 
Decyzja Nr 53/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 lipca 2017 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów
i Kanclerza
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Zasady zastępstw w sprawach należących do zakresu działania Kanclerza określa decyzja
  o podziale kompetencji pomiędzy Kanclerza i jego zastępców z zastrzeżeniem, że decyzje finansowe
  powyżej kwoty 30.000 zł, podejmowane w ramach zastępstwa, w sprawach należących
  do wyłącznej kompetencji Kanclerza, akceptuje Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.07.2017
Data publikacji:
11.09.2017 10:35
Data aktualizacji:
11.09.2017 10:35
Liczba wyświetleń:
320
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec53.doc44 KB