Nr 75/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad tworzenia symboli jednostek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 75/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
 
w sprawie zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2011 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zasad tworzenia symboli jednostek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 62 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
§ 1
W Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2011 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku - SYMBOLE LITEROWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI:
   1)   Tabela - CZĘŚĆ A PION REKTORA w pozycji nr 33 Nazwa Jednostki otrzymuje brzmienie:
        „Biuro Kontroli Wewnętrznej”,
   2)   Tabela - CZĘŚĆ A PION REKTORA w pozycji nr 33 Symbol Jednostki otrzymuje brzmienie:
       „BKW”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.08.2017
Data publikacji:
04.09.2017 13:38
Data aktualizacji:
04.09.2017 13:38
Liczba wyświetleń:
1228
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz67.doc31 KB