Nr 74/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 74/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 62 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
15 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:
     1)  § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
         „1. Kontrolę prowadzi się zgodnie z okresowym planem kontroli, opracowanym przez Biuro
         Kontroli Wewnętrznej Uniwersytetu i zatwierdzonym przez Rektora.”
     2)  § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
         „1. Kontrolę przeprowadza pracownik Biura Kontroli Wewnętrznej Uniwersytetu (kontroler)
         na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, po okazaniu
         dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.”
     3)  § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
         „2.  W skład zespołu kontrolerów Rektor może włączyć pracowników zatrudnionych
w innych niż Biuro Kontroli Wewnętrznej jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie objętym kontrolą.”
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.08.2017
Data publikacji:
04.09.2017 13:07
Data aktualizacji:
04.09.2017 13:07
Liczba wyświetleń:
1499
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz74.docx14.27 KB