Nr 70/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT


Zarządzenie Nr 70/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2017 roku
 
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W § 2 Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 64/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 22 sierpnia 2012 (z późniejszymi zmianami), ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strukturę organizacyjną Biblioteki Uniwersyteckiej tworzą:
   1)   Oddział Gromadzenia Zbiorów,
   2)   Oddział Opracowania Zbiorów,
   3)   Oddział Opracowania Retrospektywnego, w tym:
        a)    Sekcja Zasobu Czasopism,
   4)   Oddział Kontroli Zbiorów,
   5)   Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism,
   6)   Oddział Kolekcji Dziedzinowych, w tym:
        a)    Sekcja – Centrum Dokumentacji Europejskiej, 
   7)   Oddział Wypożyczalni,
   8)   Oddział Magazynów,
   9)   Oddział Zbiorów Specjalnych,
  10)  Oddział ds. Komputeryzacji,
  11)  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna,
  12)  Punkt Informacji Normalizacyjnej,
  13)  Ośrodek Informacji Patentowej,
  14)  Oddział Administracyjno-Techniczny,
  15)  Sekcja Promocji.”
 
§ 2
Realizację Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
§ 3
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.07.2017
Data publikacji:
02.08.2017 09:52
Data aktualizacji:
02.08.2017 09:52
Liczba wyświetleń:
1395
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz70.docx14.13 KB