Nr 69/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

 
ZARZĄDZENIE Nr 69/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 lipca 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 i § 40 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału w Instytucie Filozofii, zmienia się nazwę Zakładu Etyki
i Historii Filozofii na Zakład Historii Filozofii i Etyki.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Humanistycznego oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.07.2017
Data publikacji:
02.08.2017 09:45
Data aktualizacji:
02.08.2017 09:45
Liczba wyświetleń:
1347
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz69.doc41.5 KB