Nr 68/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”

 
Zarządzenie Nr 68/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 lipca 2017 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego
pn.
Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 90/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”, wprowadza się następujące zmiany:
   1)     w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
        „3. Zadania i zasady finansowania kursu określa porozumienie z dnia 9 listopada 2015 roku i aneks
        z dnia 3 lipca 2017 roku zawarte pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
        a Hokkaido University.”
   2)     w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
        „1. Kurs obejmuje 60 godzin zajęć dydaktycznych.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.07.2017
Data publikacji:
02.08.2017 09:41
Data aktualizacji:
02.08.2017 09:41
Liczba wyświetleń:
1309
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz68.doc36 KB