Nr 65/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wydziałowych planów rzeczowo-finansowych na 2017 rok

 
Zarządzenie Nr 65/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie zatwierdzenia wydziałowych planów rzeczowo-finansowych na 2017 rok
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z pkt 5 Rozdziału
I Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 25
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku
w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
Zatwierdzam, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, plany finansowe:
  1)   wydziałów,
  2)   jednostek międzywydziałowych,
  3)   jednostek ogólnouczelnianych,
  4)   administracji centralnej.
 
§ 2
1.   Realizację planów powierzam Dziekanom, Kanclerzowi i kierownikom jednostek międzywydziałowych
    i ogólnouczelnianych.
2.   Nadzór nad realizacją planów powierzam Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2017
Data publikacji:
02.08.2017 08:38
Data aktualizacji:
02.08.2017 08:38
Liczba wyświetleń:
1806
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz65.docx18.84 KB