Decyzja Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza

Decyzja Nr 52/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 lipca 2017 roku
 
w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  stanowi się co następuje:
 
§ 1
1. Prorektorzy i Kanclerz, w zakresie swojego działania, określonego w decyzji o podziale kompetencji,
    podpisują wszystkie dokumenty, w tym w szczególności:
     1) umowy, porozumienia i pisma należące do wyłącznej kompetencji,
     2) dokumenty finansowe związane z zakresem działania,
     3) decyzje administracyjne wydawane, na podstawie odrębnych przepisów, przez Prorektora jako
         organ administracyjny,
     4) wnioski do Rektora lub Kanclerza w sprawach wynikających z pełnionego nadzoru nad jednostkami
          organizacyjnymi,
     5) inne dokumenty, w odniesieniu do których prawo ich podpisania wynika z odrębnych przepisów
         lub pełnomocnictw.
2. W przypadkach spowodowanych nieobecnością Prorektora i pilnością sprawy, dokumenty, o których
    mowa w ust. 1, należące do kompetencji:
     1) Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju podpisuje Prorektor ds. Nauki, a w dalszej kolejności
         Prorektor ds. Kształcenia i Studentów,
     2) Prorektora ds. Kadr podpisuje Prorektor ds. Nauki, a w dalszej kolejności Prorektor 
         ds. Ekonomicznych i Rozwoju,
     3) Prorektora ds. Kształcenia i Studentów podpisuje Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju,
         a w dalszej kolejności Prorektor ds. Kadr,
     4) Prorektora ds. Nauki podpisuje Prorektor ds. Kadr, a w dalszej kolejności Prorektor
         ds. Ekonomicznych i Rozwoju,
     5) Prorektora ds. Zadań Uczelni Medycznej podpisuje Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, a w dalszej
         kolejności Prorektor ds. Kadr.
3. Zasady zastępstw w sprawach należących do zakresu działania Kanclerza określa decyzja o podziale
    kompetencji pomiędzy Kanclerza i jego Zastępców.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.07.2017
Data publikacji:
11.07.2017 13:05
Data aktualizacji:
04.10.2018 12:14
Liczba wyświetleń:
1351
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 52.pdf376.04 KB