Konkurs na stanowisko specjalisty - Informatyk w Akademii Biznesu

Strona została usunięta dnia: 7 lipiec, 2017 - 07:40

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko

Informatyk w Akademii Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – 1/2 etatu

 

Miejsce pracy Olsztyn

Opis stanowiska

 

1.       Umowa na okres próbny, następnie na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu.

2.       Główne zadania:

·         nadzór i kontrola poprawności działania systemów informatycznych,

·         administracja sieci lokalnej Akademii Biznesu ,

·         inicjowanie i weryfikacja potrzeb w kontekście wdrożenia nowych systemów informatycznych oraz działania gry symulacyjnej,

·         szkolenia dla pracowników i studentów z zakresu obsługi funkcjonujących w niej urządzeń i oprogramowania,

·         współpraca ze studentami w zakresie stosowanych przemysłowych rozwiązań, informatycznych, realizowanych przez nich projektów, funkcjonalności i rozwoju gry symulacyjnej.

 

Wymagania

·        wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,

·        minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe,

·        znajomość sprzętu komputerowego, jego budowy oraz zasad serwisowania,

·        doświadczenie w zakresie konfiguracji lokalnych sieci komputerowych,

·        umiejętność programowania w Python, framework DJANGO,

·        umiejętność tworzenia stron internetowych (HTML/CSS), 

·        znajomość systemu 7/8/10,

·        bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność w wykonywaniu obowiązków,

·        umiejętność pracy pod presją czasu,

·        komunikatywność i umiejętnością pracy w zespole,

·        nienaganna kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.       CV i list motywacyjny.

2.       Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

3.       Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

4.       Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

5.       Mile widziane referencje.

6.       Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”

 

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Informatyk w AB”, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn 10-720 w terminie do dnia 21 lipca 2017 roku.

 

Inne informacje

·         Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

·         Złożone dokumenty nie będą zwracane.

·         Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

·         Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Kadr
Wytworzył:
Marzena Hermańska
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
06.07.2017
Data publikacji:
07.07.2017 07:40
Data aktualizacji:
07.07.2017 07:40
Liczba wyświetleń:
1141
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument