Nr 56/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

 
ZARZĄDZENIE Nr 56/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
 
w sprawie  zmiany nazwy Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Z dniem 1 lipca 2017 roku Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką, funkcjonujące w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmienia nazwę na Biuro ds. Nauki.
 
§ 2
1.     Funkcjonowanie Biura ds. Nauki nadzoruje właściwy prorektor.
2.     Zakres funkcjonowania Biura ds. Nauki określa Regulamin organizacyjny.
 
§ 3
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.06.2017
Data publikacji:
01.07.2017 08:18
Data aktualizacji:
01.07.2017 08:18
Liczba wyświetleń:
1105
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz56.doc41.5 KB