Nr 55/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego”

 
Zarządzenie Nr 55/2017 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
 W Zarządzeniu Nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 marca 2016 roku w sprawie
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji,
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 150,00 zł
        (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2017
Data publikacji:
01.07.2017 08:00
Data aktualizacji:
01.07.2017 08:01
Liczba wyświetleń:
1351
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz55.doc33 KB