Nr 49/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 49/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
 
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 18 ust. 3 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28 z dnia
5 sierpnia 2008 roku, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuje się Komisję w następującym składzie:
      1)     dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący,
      2)     mgr Grażyna Buczyńska – Zastępca Kwestora
      3)     mgr inż. Dariusz Raubo,
      4)     mgr inż. Anna Anulewicz,
      5)     mgr inż. Tomasz Trypuz,
      6)     mgr Anna Kurzyńska – Radca Prawny
      7)     mgr Adrian Horodecki – Radca Prawny.
2.  Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu
    nieograniczonego na sprzedaż prawa własności  nieruchomości określonych w załączniku.
3.  Komisja obraduje w obecności Radcy Prawnego.
4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewni Dział Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.06.2017
Data publikacji:
01.07.2017 07:47
Data aktualizacji:
01.07.2017 07:48
Liczba wyświetleń:
1072
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec49.docx57.81 KB
ZalDec49.docx53.94 KB