Nr 58/2017 z dnia 20 czerwca 2017roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich

 
Zarządzenie Nr 58/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 czerwca 2017roku
 
w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131), w związku z uchwałami Senatu UWM w Olsztynie określającymi efekty kształcenia dla prowadzonych kierunków studiów, poziomów i profili kształcenia, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się zasady realizacji praktyk studenckich oraz wzory umów i dokumentów związanych
z rozliczeniem finansowym praktyki, stanowiące odpowiednio załączniki do Zarządzenia:
   1)  zasady realizacji praktyk studenckich – załącznik Nr 1,
   2)  umowa o realizację praktyki studentów – załącznik Nr 2,
   3)  umowa o realizację praktyki pedagogicznej studentów – załącznik Nr 3,
   4)  wzór imiennej listy wypłat ekwiwalentu za zakwaterowanie i koszty przejazdu, studentom
        realizującym praktyki – załącznik Nr 4.
 
§ 2
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.  Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, pozostają w mocy i obowiązują
    do końca okresu, na który zostały zawarte.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2017
Data publikacji:
27.06.2017 14:24
Data aktualizacji:
27.06.2017 14:24
Liczba wyświetleń:
5701
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz58.doc74 KB
Zal1Zarz58.docx18.23 KB
Zal2Zarz58.doc50.5 KB
Zal3Zarz58.doc49.5 KB
Zal4Zarz58.doc42 KB