Nr 45/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 45/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
§ 1
W celu konsolidacji działań promocyjnych najważniejszych jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Biura Mediów i Promocji oraz opracowania i wspólnej realizacji strategii promocji Uniwersytetu, powołuję Zespół do Spraw Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zwany Zespołem ds. Promocji UWM, w następującym składzie:
  1)   dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
  2)   dr Bartosz Nitkiewicz - Wydział Biologii i Biotechnologii
  3)   dr inż. Jacek Zabielski - Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
  4)   dr Renata Rozbicka - Wydział Humanistyczny
  5)   dr inż. Agnieszka Bęś - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  6)   dr Irena Morocka-Tralle - Wydział Matematyki i Informatyki
  7)   dr wet. Michał Gesek - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  8)   dr Karol Wojtowicz - Wydział Nauk Ekonomicznych
  9)   mgr Robert Runke - Wydział Nauk Medycznych
10)    dr Cezary Kurkowski - Wydział Nauk Społecznych
11)    dr inż. Grzegorz Wiśniewski - Wydział Nauk o Środowisku
12)    dr inż. Marzena Wilamowska-Korsak - Wydział Nauk Technicznych
13)    dr inż. Iwona Batyk - Wydział Nauki o Żywności
14)    dr Katarzyna Jaworska - Wydział Prawa i Administracji
15)    dr Anna Drońska - Wydział Sztuki
16)    ks. dr Karol Jasiński - Wydział Teologii
17)    mgr Katarzyna Bujnowska - Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
18)    mgr Katarzyna Bikowska - Biblioteka Uniwersytecka
19)    mgr Marek Roguski - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
20)    mgr Krystyna Klimaszewska-Wojasińska - Studium Języków Obcych
21)    mgr Marek Boroń - Centrum Innowacji i Transferu Technologii
22)    mgr Jakub Goerick - Rada Samorządu Doktorantów UWM
23)    Arkadiusz Stępień – Miernikowski - Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego.
 
§ 2
Prace zespołu koordynuje kierownik Biura Mediów i Promocji - mgr Wioletta Ustyjańczuk.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2017
Data publikacji:
21.06.2017 09:12
Data aktualizacji:
21.06.2017 09:14
Liczba wyświetleń:
1852
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec45.docx15.38 KB