Nr 43/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym

 
Decyzja Nr 43/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu
okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi
się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 81/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada
    2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
    akademickich na Wydziale Humanistycznym, pkt 8 otrzymuje brzmienie:
      „8) dr hab. Joanna ORZECHOWSKA, prof. UWM”.
2.   Po zmianie, o której mowa w ust. 1 skład Wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
     akademickich na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2016-2020, przedstawia się następująco:
       1)  Przewodniczący – dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM
Członkowie:
       2)  prof. dr hab. Andrzej STANISZEWSKI,
       3)  dr hab. Anna DARGIEWICZ, prof. UWM,
       4)  dr hab. Jan GANCEWSKI, prof. UWM,
       5)  dr hab. Ewa KUJAWSKA-LIS, prof. UWM,
       6)  dr hab. Mariusz RUTKOWSKI, prof. UWM,
       7)  dr hab. Andrzej KUCNER,
       8)  dr hab. Joanna ORZECHOWSKA, prof. UWM,
       9)  dr Krzysztof ŁOŻYŃSKI,
     10)  dr Renata ROZBICKA,
     11)  dr hab. Joanna SZYDŁOWSKA – przedstawiciel ZNP,
     12)  przedstawiciel doktorantów,
     13)  przedstawiciel studentów.
 
 § 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2017
Data publikacji:
21.06.2017 08:55
Data aktualizacji:
21.06.2017 08:55
Liczba wyświetleń:
959
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec43.doc60.5 KB