Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta

Strona została usunięta dnia: 28 sierpień, 2017 - 09:09

Oferta pracy
Nazwa jednostki: Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
Nazwa stanowiska: doktorant
 
Wymagania:
  • absolwent studiów magisterskich kierunków inżynieria środowiska, ochrona środowiska, biotechnologia lub kierunków pokrewnych,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
  • umiejętność pracy zespołowej,
  • teoretyczna wiedza z zakresu oczyszczania ścieków i procesów przeróbki osadów ściekowych
  • znajomość użytkowych programów komputerowych (pakiet Office),
  • umiejętność biegłego posługiwania się bazami danych literaturowych,
  • osoba zakwalifikowana w momencie zatrudnienia powinna być studentem studiów doktoranckich (przyjęta na studia doktoranckie),
  • oczekiwana samodzielność, umiejętność pracy w zespole, a także zaangażowanie i konieczna dyspozycyjność w pracy badawczej oraz umiejętności organizacyjne.
Opis zadań:
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu OPUS pt. „Tlenowy osad granulowany efektywną technologią oczyszczania ścieków oraz źródłem bioproduktów” (Aerobic granular sludge as an effective wastewater treatment technology and a source of bioproducts)
Kierownik projektu: dr. hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska
 
Technologia granul tlenowych jest atrakcyjną alternatywą dla systemów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego lub złóż biologicznych. Biomasę granulowaną wyróżniają bardzo dobre właściwości sedymentacyjne, długi wiek osadu oraz możliwość symultanicznego usuwania biogenów
w strukturze granuli. Pomimo zalet technologii, brakuje danych o efektywności i kinetyce usuwania zanieczyszczeń w granulach tlenowych oraz możliwości wykorzystania osadów nadmiernych powstających w systemach oczyszczania ścieków w skali technicznej jako źródła bioproduktów
i energii.
Celem projektu jest określenie struktury mikrobiologicznej i efektywności usuwania zanieczyszczeń
w oczyszczalni ścieków komunalnych z granulami tlenowymi w skali technicznej, określenie efektywności odzysku polisacharydów i fosforu z osadu nadmiernego oraz wyznaczenie parametrów stabilizacji tlenowej
i beztlenowej nadmiernego osadu granulowanego.
Uzyskane rezultaty przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat struktury gatunkowej mikroorganizmów
i właściwości fizyko-chemicznych osadu granulowanego, co jest niezbędne
do modelowania granulacji tlenowej oraz projektowania układów technologicznych oczyszczania ścieków oraz przeróbki tlenowego osadu granulowanego. Badania korespondują z problemem udoskonalania technologii usuwania zanieczyszczeń ze ścieków i wpisują się w strategie recyklingu organicznego, w tym odzysku bioproduktów z substancji odpadowych, stanowiące podstawę biogospodarki.
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 20 września 2017
Forma składania ofert: poczta elektroniczna, poczta
Warunki zatrudnienia:
stypendium, wynagrodzenie 2900 zł/miesiąc, umowa na 12 miesięcy.
 
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Podanie/list motywacyjny
2. Życiorys (z listą publikacji, stypendiów, nagród oraz staży i konferencji w których brał
    udział Kandydat)
3. Odpis dyplomu magisterskiego (kopia)
4. Wskazane podanie danych kontaktowych do osób mogących udzielić referencji lub referencje.
    Adres przesyłania zgłoszeń: agnieszka.cydzik@uwm.edu.pl, Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska,
    Słoneczna 45G, 10-709 Olsztyn, telefon kontaktowy: 89 523 4194.
 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk o Środowisku
Wytworzył:
dr hab. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.06.2017
Data publikacji:
08.06.2017 09:03
Data aktualizacji:
28.08.2017 09:09
Liczba wyświetleń:
1682
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument