Nr 40/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2017/2018

 
 
DECYZJA Nr 40/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2017/2018
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz  § 3 ust. 4 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 717 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2017/2018 na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych, jak w załączniku do niniejszej decyzji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
        Rektor
 
 
         Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2017
Data publikacji:
01.06.2017 13:46
Data aktualizacji:
01.06.2017 13:47
Liczba wyświetleń:
4364
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec40.docx19.69 KB
ZalDec40.pdf107.85 KB