Nr 39/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich

 
Decyzja Nr 39/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 maja 2017 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. W § 1 Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych
    ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,
    z dniem 24 kwietnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:
       1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
          „1) Przewodniczący - dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM
       2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
          „2) Zastępca przewodniczącego - dr inż. Ada WOLNY”
       3) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
          „4) dr hab. inż. Jacek RAPIŃSKI
2. Skład wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale
   Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na kadencję 2016-2020, po zmianach, o których
   mowa w ust. 1, przedstawia się następująco:
       1)  Przewodniczący - dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM
       2)  Zastępca przewodniczącego - dr inż. Ada WOLNY
Członkowie:
       3)  prof. dr hab. inż. Andrzej KRANKOWSKI
       4)  dr hab. inż. Jacek RAPIŃSKI
       5)  dr hab. inż. Piotr SROKOSZ
       6)  dr inż. Kamil KOWALCZYK
       7)  dr inż. Marek OGRYZEK
       8)  dr inż. Jacek ZABIELSKI
       9)  wspólny przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego i Rady Wydziałowej
           Samorządu Doktorantów,
     10)  przedstawiciel ZNP,
     11)  przedstawiciel NSZZ Solidarność.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2017
Data publikacji:
01.06.2017 13:41
Data aktualizacji:
01.06.2017 13:41
Liczba wyświetleń:
1122
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec39.doc62 KB