Nr 48/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 
ZARZĄDZENIE Nr 48/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 42 ust. 1 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, w związku z Uchwałą Nr 154 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Tworzy się jednostkę ogólnouczelnianą pod nazwą Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie.
2.   Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie funkcjonuje w formie centrum
    na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki oraz Kanclerzowi.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2017
Data publikacji:
01.06.2017 13:07
Data aktualizacji:
22.06.2017 21:50
Liczba wyświetleń:
1775
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz48.pdf235.58 KB
Zarz48.doc72.5 KB