Nr 47/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu

 
Zarządzenie Nr 47/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu
 
Działając na podstawie art. 11 d ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 i § 35 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 1 września 2017 roku dokonuje się podziału Wydziału Nauk Medycznych i tworzy się dwie podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni o nazwach:
   1)   Wydział Lekarski,
   2)   Wydział Nauk o Zdrowiu.
 
§ 2
Z dniem 1 września 2017 roku strukturę Wydziału Lekarskiego tworzą:
   1)   Katedra Anatomii,
   4)   Katedra Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,
 21)   Katedra Pediatrii Klinicznej,
 27)  Dziekanat.
 
§ 3
Z dniem 1 września 2017 roku strukturę Wydziału Nauk o Zdrowiu tworzą:
  1)   Katedra Pielęgniarstwa,
  2)   Katedra Medycyny Laboratoryjnej,
  5)   Katedra Pediatrii,
  9)   Dziekanat.
§ 4
1.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 sierpnia 2017 r. w jednostkach wymienionych w § 2, z dniem
    1 września 2017 r. stają się pracownikami Wydziału Lekarskiego.
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 sierpnia 2017 r. w jednostkach wymienionych w § 3, z dniem
    1 września 2017 r. stają się pracownikami Wydział Nauk o Zdrowiu.
 
 
§ 5
1.   Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Zadań Uczelni Medycznej, Prorektorowi ds. Kadr
    i Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2017
Data publikacji:
01.06.2017 12:57
Data aktualizacji:
01.06.2017 12:57
Liczba wyświetleń:
1800
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz47.docx18.06 KB