Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”.

 

 

Zarządzenie Nr 36
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 października 2007 roku

w sprawie określenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 poźn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634), stanowi się, co następuje:

§ 1

Ustala się wzór druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Druk „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”, o którym mowa w § 1 obowiązuje od 1 grudnia 2007 roku.

§ 3

Traci moc załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie: określenia wzoru druku „Roczna/ semestralna karta osiągnięć studenta”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.10.2007
Data publikacji:
31.10.2007 12:13
Data aktualizacji:
31.10.2007 13:11
Liczba wyświetleń:
3172
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
karta osiagnieć studenta95 KB