Zarządzenie Nr 35 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego”.

 

 

Zarządzenie Nr 35
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 października 2007 roku

w sprawie określenia wzoru druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634), stanowi się co następuje:

§ 1

1. Ustala się wzór druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Druk stosuje się w celu dokumentowania przebiegu egzaminu dyplomowego na wszystkich kierunkach studiów.

§ 2

Traci moc załącznik do Zarządzenia Nr 41 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie: określenia wzoru druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego ”.

§ 3

Druk ” Protokół komisji egzaminu dyplomowego”, o którym mowa w § 1 obowiązuje od 1 grudnia 2007 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.10.2007
Data publikacji:
31.10.2007 12:00
Data aktualizacji:
05.11.2007 08:06
Liczba wyświetleń:
4318
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego - załącznik29.5 KB