Nr 37/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Centrum Badań Energii Odnawialnej oraz Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych

 
 
Zarządzenie Nr 37/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie zmiany nazwy Centrum Badań Energii Odnawialnej oraz Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
w związku z Uchwałą Nr 87 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Centrum Badań Energii Odnawialnej na Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Zmienia się nazwę Centrum Badań Energii Odnawialnej na Centrum Biogospodarki i Energii
    Odnawialnych.
2. Wprowadza się Regulamin Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych, zgodnie z treścią załącznika
     do niniejszego zarządzenia.
3.  Traci moc Regulamin Centrum Badań Energii Odnawialnej, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 47
     Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie
     utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej.
 
§ 2
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2017
Data publikacji:
26.05.2017 07:44
Data aktualizacji:
26.05.2017 07:45
Liczba wyświetleń:
1251
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz37.docx19.99 KB
RegulaminCBEO.pdf354.87 KB