Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 40/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 maja 2017 roku
 
w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§1
1.  Z dniem 31 maja 2017 r. uchyla się Zasady zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów
    cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
stanowiące załącznik
    do Zarządzenia Nr 123/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    20 grudnia 2016 roku.
2.   Z dniem 1 czerwca 2017 roku wprowadza się nowe Zasady zawierania, obiegu, kontroli
    i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
   
stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§2
Zasad zawartych w niniejszym Zarządzeniu nie stosuje się do:
     1)  umów związanych ze świadczeniem przez Uniwersytet usług edukacyjnych zawieranych:
          a)  ze studentami,
          b)  z doktorantami,
          c)  ze słuchaczami studiów podyplomowych,
          d)  z uczestnikami kursów dokształcających i szkoleń;
     2)  umów zawieranych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie objętym
         zleceniem;
     3)  umów zawieranych z osobami prawnymi.
 
§3
1.   Traci moc Zarządzenie Nr 123/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów
    cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

umowa o dzieło

umowa zlecenia

zestawienie miesięczne liczby przepracowanych godzin

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.05.2017
Data publikacji:
24.05.2017 07:30
Data aktualizacji:
07.06.2017 08:46
Liczba wyświetleń:
4166
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
umowaodzielo.doc101 KB
umowazlecenie.docx34.51 KB
zestawienieliczba godzin.docx13.28 KB
zalzarz40.pdf248.94 KB