Nr 32/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 
DECYZJA Nr 32/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 maja 2017 roku
 
 
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2017/2018
 
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 90 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm., stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie:
 
   1)     Przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
   2)     Członek – mgr inż. Dorota Koryzno
   3)     Sekretarz – mgr Paweł Łojewski
 
§ 2
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawuje nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, rozpatruje odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz organizuje opracowanie zagadnień egzaminacyjnych.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
REKTOR
 
 Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.05.2017
Data publikacji:
22.05.2017 14:27
Data aktualizacji:
22.05.2017 14:27
Liczba wyświetleń:
1355
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec32.doc31 KB