Nr 231 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Poznaniu

 

 

U C H W A Ł A Nr 231
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 października 2007 r.


w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Poznaniu.


Na podstawie art. 62 ust. 1, pkt. 6 i art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni (Dz. U. Nr 69, poz. 459), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Tworzy się zamiejscową jednostkę organizacyjną o nazwie „Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Poznaniu”.

2. W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Poznaniu realizowane będzie kształcenie na kierunku geodezja i kartografia o specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości w zakresie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o 7-semestralnym okresie nauki.

3. Podstawową jednostką organizacyjną, realizującą zajęcia dydaktyczne w ramach prowadzonego kierunku studiów jest Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

§ 2

Realizacja zajęć dydaktycznych nastąpi od 1 października 2008 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor

Prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2007
Data publikacji:
31.10.2007 11:57
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:39
Liczba wyświetleń:
3621
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument