Nr 27/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa niemieckiego”

 
Zarządzenie Nr 27/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 marca 2017 roku
 
w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa niemieckiego”
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1842 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się kurs dokształcający pn. „Szkoła prawa niemieckiego”.
2.  Kurs obejmuje 36 godzin zajęć dydaktycznych.
 
§ 2
1.  Absolwenci kursu dokształcającego otrzymują świadectwo ukończenia kursu.
2.  Dokumentację związaną z przebiegiem kursu prowadzi Wydział Prawa i Administracji.
 
§ 3
1.  Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 290,00 zł (słownie: dwieście
   dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
2.  Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Uczestnikiem kursu
   dokształcającego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.03.2017
Data publikacji:
11.05.2017 13:51
Data aktualizacji:
11.05.2017 13:51
Liczba wyświetleń:
1199
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz27.doc33.5 KB