Nr 39/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.04.00-00-D140/16 pn. „Wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademick

 
Zarządzenie Nr 39/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 maja 2017 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.04.00-00-D140/16
pn. „Wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
” wprowadza się Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.04.00-00-D140/16 pn. „Wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie”,
stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.05.2017
Data publikacji:
11.05.2017 12:31
Data aktualizacji:
11.05.2017 12:59
Liczba wyświetleń:
1357
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz39.docx14.24 KB
RegWNE.pdf436.1 KB
deklaracjauczestnictwawprojekcie.doc94 KB
formularzzgłoszeniowy.doc371.5 KB
kwestionariuszosobowyWNE.doc342 KB
umowauczestnictwa.doc98 KB
rezygnacja.doc94.5 KB
oSwiadczenie.doc101.5 KB