Nr 134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania

 
Zarządzenie Nr 134/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2016 roku
 
w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z ust.
6 w rozdz. I Załącznika do Uchwały Nr 25 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 listopada 2016 roku
w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się wzór planu finansowego: wydziałów, jednostek międzywydziałowych, jednostek ogólnouczelnianych i administracji centralnej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.12.2016
Data publikacji:
11.05.2017 12:03
Data aktualizacji:
25.05.2021 08:09
Liczba wyświetleń:
1653
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz plany finansowe.doc32.5 KB
Zał. do Zarz. Nr 134.pdf90.12 KB