Nr 1/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
 
Decyzja Nr 1/2017
Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 maja 2017 roku
 
w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 Decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 września 2016r. w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza stanowi się co następuje:
 
§ 1
Ustala się opłatę za korzystanie z pokoju mieszkalnego dla pracownika naukowo-dydaktycznego
w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym stawkę 420,00 zł za miesiąc.
 
§ 2
Dla osób będącymi pracownikami dydaktycznymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dokonujących opłaty za przydzielony pokój, na podstawie art. 43, ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, do stawki podstawowej nie dolicza się podatku VAT.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.
 
 
 
KANCLERZ
 
dr inż. Aleksander SOCHA
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr inż. Aleksander Socha
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.05.2017
Data publikacji:
11.05.2017 09:41
Data aktualizacji:
11.05.2017 09:41
Liczba wyświetleń:
866
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument