Nr 26/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie Zasad udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 26/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2017 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie Zasad udzielania studentom
z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 34/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 kwietnia 2015 roku w sprawie Zasad udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie załącznik otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2017
Data publikacji:
10.05.2017 11:38
Data aktualizacji:
11.05.2017 13:11
Liczba wyświetleń:
2115
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz26.docx26.49 KB
ZalZarz26.docx25.49 KB
Wniosek_o_przyznanie_wsparcia_asystenta.docx24.36 KB